Om Andra Varvet

Andra Varvet

Sikeå hamnAndra Varvets second-handbutik startades 1997 som en del i Legdeå-Sikeå Intresseförening. Efter att det gamla Såghuset renoverats i ett Leader-projekt 1998 flyttades butiken dit och 2003 bildades den ekonomiska föreningen.


Syftet med föreningen är att driva butiken Andra Varvet för att sälja medlemmars och övriga intresserades begagnade saker.


Butiken fungerar också som träffpunkt under sommaren och skapar arbetstillfällen för byns ungdomar.

 

Ett 20-tal personer är medlemmar i föreningen. Vill du bli medlem - ta kontakt med någon i föreningen. Du åtar dig att arbeta idellt minst 30 timmar  under ett år med förberedelser inför sommarsäsongen, mottagning av kunder, utplacering av inkomna varor, och att stå i butiken några helger under sommaren.